Přechod systému na nový rok

Při přechodu na nový rok je nutné v systému nastavit číslování dokladů jednotlivých řad. Zde jen vyjmenujeme, co všechno je nutné provést a na co se nesmí zapomenout.

Naplnění číselníku Účetní roky

V číselníku je nutné mít zadána období pro příslušné roky, ve kterých mají být doklady vytvořeny. Do číselníku se dostaneme ze stromového menu Účetnictví – Číselníky – Účetní roky

Obr.: Číselník Účetní roky

V příslušném číselníku musíme mít zadány Účetní měsíce a Měsíce DPH pro dané roky, ve kterých mají být doklady vytvářeny. Záznamy vznikají automaticky při založení nového účetního roku.

Obr.: Číselník Účetní měsíce

Řady dokladů

Nastavení číslování knih pro další období:

Pro každý doklad musíme nastavit číslování pro dané období. Do číselníku se dostaneme přes stromové menu Účetnictví – Číselníky – Řady dokladů.

Obr.: Číselník Řady dokladů

Nastavení aktuálního účetního roku uživatele

Každý uživatel může provést výběr účetního roku pro zakládání nových dokladů. Výběr období provede přes Nastavení účetního roku programu, které je zobrazeno v záhlaví obrazovky.

Obr.: Nastavení účetního roku programu

Shrnutí

  • Aktuální období účetního roku si zvolíte v zápatí obrazovky programu.
  • Uživatelé, kteří pořizují doklady nákupu/prodeje a skladu – objednávky, faktury, DL, bankovní výpisy, pokladní doklady atd. – si nastaví nové období od 1. ledna.
  • Účetní, které účtují ještě doklady starého roku, si ponechají původní období.
  • Pokud někdo pořizuje data do nového i minulého období, musí pečlivě dbát na správné nastavení aktuálního účetního roku programu.
  • Veškeré číslování je pouze formální záležitost. Případný omyl nemá žádný podstatný vliv na chod IS.
Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 10. 1. 2023