Business intelligence

favpng_business-intelligence-predictive-analytics-power-bi-data-analysis-1.png

Vyhodnocení okamžitě online

Business intelligence pro rychlou analýzu dat

MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS)
Nástroje kontingenční tabulka a nástěnka-dashboard Vám umožní dokonalý přehled pro řízení firmy. 

ANALÝZA DAT V APLEX ERP

Co znamenají zkratky BI a MIS?

BI = Business intelligence jsou dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostech. Za tímto účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních informací.

MIS = Manažerský informační systém je informační systém, který zpracovává nesetříděné údaje z databází, dle požadavků uživatele, za účelem zkvalitnění vedení organizace. Výsledky dotazů se zobrazují v grafech, tabulkách nebo sestavách.

Proč BI a MIS začít používat?

BI modul Vám umožní online sledovat pomocí nástěnek. Přehledně a jednoduše důležité  informace o Vaší společnosti.

Kolik BI modul APLEX ERP stojí?

Ve verzi Premium je model BI v ceně. Máte k dispozici přednastavené nástěnky. Můžete si vytvářet vlastní, nebo pokud si netroufáte, rádi Vám pomůžeme vytvořit přehled na míru přímo pro Vás.

Příklad nástěnek v modulu BI APLEX ERP:

Nejlépe si uděláte představu na vlastní oči. Podívejte se sami na naše video jak rychle můžete získat přehled o celé společnosti.