Majetek

Úvodem

Modul MAJETEK obsahuje Seznam Dlouhodobého a Drobného majetku, změnové doklady – zařazení, vyřazení, výpočet odpisů, zaúčtování.
Každá karta má své doklady, pohyby rozlišené Druhem pohybu

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 15. 8. 2023
Table of contents